År
2017

Media
Print. 1/20

Ramme
Uinnrammet

Størrelse
50 x 70 cm

Signatur
Signert på baksiden