Practical stuff

Available works and price

When there is a new launch or exhibition of works you will be sent a price list of all available works through the newsletter. However, you can always request a price list of available works, send request to andreas.gravdal@gmail.com.

Når det er lansering av nye bilder til en utstilling vil prisliste av tilgjengelige verk bli sendt via nyhetsbrevet. Uansett, du kan alltid få tilsendt prisliste av tilgjengelige verk, da sender du bare en forespørsel på e-post til andreas.gravdal@gmail.com.

Purchase of works

All correspondence reagardigng purchasing of works I do via email. Please mark your email with the title of the work you want to buy or a picture. Remember to to leave your name, delivery address, telephone number and email. When you have made your decision I will send you an invoice for payment by bank transer. Once the payment has been registered, the work will be prepared for delivery. We then set a delivery date together.

Jeg foretrekker å gjøre avtaler rundt kjøp av verk via e-post. Merk gjerne e-posten med hvilket verk det gjelder. Husk å legge ved navn, adresse, telefon og e-post. Når avtalen er gjort vil du motta en faktura for verket. Når den er registrert vil verket bli klargjort for levering etter avtale.

Delivery of works in Norway

Very often I try to deliver the works my self, and will then call you an hour before delivery. But if that’s not possible the artwork will be carefully prepared for delivery and sent via Bring or other. Cost for delivery will come on top.

Som oftest ønsker jeg å levere verkene selv til kjøper. Men om det ikke lar seg gjøre blir verket skånsomt klargjort for sending. Enten via Bring eller annen budservice.

Delivery of works abroad

Original works can be shipped internationally. They will be sent as presented in pictures. The works will be sent in special made boxes. Shipping costs depending on size and country sending it too. I use DHL to ship the artwork. Be sure to also check the taxes in your country for importing art.

Commission work

I do works on commission. Please contact me via email with your request.

Jeg tar oppdrag på bestilling. Ta gjerne kontakt via e-post om du ønsker det.

Visit the showroom to see the work

You are welcomed to see the wokrs by Andreas in the showroom located in Strandgaten 207. If you have a specific work that you would like to see before purchase it’s possible to have a look at this in the showroom. FaceTime is also an option.

I Strandgaten 207 er du velkommen til å se arbeid som jeg har gjort i visningsrommet. Om du ønsker å se verket før du kjøper er det mulig å se det i mitt visningsrom i Bergen. Om du ikke bor i Bergen er det mulig å gjøre en videosamtale for å se nærmere på verket. Avtale gjøres da via e-post.