Dette er ikke  en bok tettpakket med tekst og lange utgreiinger, snarere tvert imot. Dette er en samling av tanker jeg har gjort meg over mange år, som jeg har fått ned på ulike typer papir og illustrert med penn, tusj og skrivemaskiner. Samlet sammen til slags “note to self” bok.

Det er sånn jeg jobber. Tenker. Skriver. Illustrerer.

Hver enkelt av de korte tekstlinjene kunne gjerne vært lange kapitler, siden det er mye som kunne vært skrevet om de ulike tankene. Men det har jeg valgt å overlate til deg. Ikke nødvendigvis å skrive videre, men å tenke videre. Dine tanker og perspektiver på livet.