— Hadde jeg lest denne da jeg var 15 år hadde jeg sluppet mye usikkerhet og sløve tanker om meg selv!
(Bjarte Haugland, 20)

Hvorfor dropper noen ut av skolen, mens andre får greie karakterer?
Hvorfor snakker noen med alt og alle, mens andre leiter etter hullet i bakken?
Hvorfor tar enkelte utfordringer på strak arm, mens andre knapt gidder å stå opp om morgenen?

Store spørsmål trenger ikke nød­vendigvis store svar. Bare et gjen­nomtenkt et.

I denne boken har Andreas Grav­dal sam­let sitt kjerneb­ud­skap i møte med ung­dom. Fork­lart på en mor­som og let­tfat­telig måte gir han unge folk konkrete råd i møte med tema som selv­bilde, valg, grens­eset­ting og hvor­dan de kan finne ut hva de skal bli.

En utrolig bra bok for unge folk er en «swiss army knife» av en pock­et­bok, med gode inn­spill til livet, tuftet på sunt bon­de­vett. En «must have» for alle unge.